Satricum-dag 2022

De jaarlijkse Satricum-dag vindt plaats op zaterdag 29 januari 2022!

Vanwege de coronamaatregelen is de Satricum-dag ook dit jaar digitaal. (Nieuwe) leden kunnen zich voor 20 januari aanmelden door een mailtje te sturen naar satricum@planet.nl. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 25 januari uw persoonlijke link voor Zoom, het online platform waarop de lezingen verzorgd zullen worden.

Bent u geen lid maar wilt u wel graag de online Satricum-dag bijwonen? Dat kan! Voor een bijdrage van
€ 7,50 krijgt u een dag vol met mooie lezingen. De bijdrage komt volledig ten gunste aan de opgraving. Meldt u aan door voor 20 januari een email te sturen naar satricum@planet.nl. U krijgt dan een bankrekeningnummer waarop u de bijdrage kunt overmaken. Na betaling krijgt u de link voor Zoom.

Uiteraard kunt u ook lid worden van de Vereniging Vrienden van Satricum. De bijdrage wordt dan in vermindering gebracht op de contributie. Om lid te worden: klik hier.

PROGRAMMA

De afgelopen jaren heeft het onderzoek in Satricum zich toegespitst op de opgraving van de Romeinse villa. In de
zomer van 2021 is daar een opzienbarende vondst gedaan, die inspiratie heeft gegeven voor het onderwerp vandeze Satricum-dag: BEESTEN IN DE OUDHEID.

10:45-11:00 Inloop en opstart ZOOM

11:00-11:10 Opening Marlies Kleiterp – voorzitter

11:10-11:50 Dieren in de oud-Egyptische religie – Daniel Soliman

Katten, valken, honden, krokodillen, bavianen: in de oud-Egyptische godenwereld komen verscheidene dieren voor. Aanbaden de oude Egyptenaren daadwerkelijk allerlei dieren? Wat heeft de paling met de scheppingsmythe van de god Atoem te maken? En waarom heeft de zonsopkomst de vorm van een mestkever? Deze lezing gaat over de complexe verbindingen tussen goden en dieren in het oude Egypte. We verkennen hoe de natuurlijke en bovennatuurlijke wereld voor de oude Egyptenaren met elkaar verweven waren.
Daniël Soliman is conservator Egypte in het Rijksmuseum van Oudheden.

12:00-12:30 Mens en dier in pre-Romeins Satricum – Noa Manú Snoeren

Afgelopen jaar is een begin gemaakt met het zoo-archeologisch onderzoek in Satricum. Talloze dierlijke botfragmenten, hoofdzakelijk afkomstig uit de pre-Romeinse periodes, werden hiertoe in een gespecialiseerde database ingevoerd. Aan de hand van een analyse van dit materiaal hoop ik voor mijn RMA thesis project een beter beeld te krijgen van de relatie tussen mens en dier in het pre-Romeinse Satricum. Welke dieren liepen er in het vroege Satricum rond, en welke rol speelden zij in de samenleving over de jaren heen?
Noa Manú Snoeren is RMA student aan de UvA en heeft sinds 2018 diverse malen deelgenomen aan de Satricum-opgravingen.

12:30-13:30 Vragen & Pauze

13:35-14:10 Beestig chic! Beelden van dieren in Romeinse tuinen en villa’s – Cécile Evers

De Romeinen hielden ervan om fauna te verbeelden, en wel in een brede waaier, die van jachttaferelen tot Egyptische landschappen, en van hazen tot leeuwen kon gaan. Hoewel de meeste van deze muurschilderingen en mozaïeken gebouwen en parken versierden, moeten er ook monumentale exemplaren zijn opgericht om militaire triomfen over exotische legers te vieren. We zullen ons hier op Italië concentreren en bij deze tour d’horizon zowel keizerlijke villa’s als meer bescheiden huizen met hun tuinkabouters op onze weg vinden.
Cecile Evers is Conservator Etruskische, Romeinse en Gallo-Romeinse Oudheden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel.

14.20 -15.00 Filmimpressie van de opgraving in de Romeinse villa van Satricum in de zomer van 2021 – Anneke Dekker

15:00-15:40 De opgravingscampagne van 2021 – Marijke Gnade

Tijdens de zomermaanden van 2021 vond er weer een intense opgraving plaats in de Romeinse villa van Satricum die een steeds grotere omvang krijgt en onverwachte vondsten blijft opleveren. Met groot enthousiasme heeft het team van de Universiteit van Amsterdam, aangevuld met een keur aan (internationale) studenten en medewerkers, het archeologisch onderzoek in de villa voortgezet en tot een goed einde gebracht.
Marijke Gnade is bijzonder hoogleraar Archeologie van pre-Romeinse culturen in centraal Italië aan de Universiteit van Amsterdam en leidt voor deze universiteit de opgravingen in Satricum.