17 november 2017

Bestuur

Marlies Kleiterp

Marlies Kleiterp
Voorzitter

Marlies Kleiterp studeerde van 1982-1988 kunstgeschiedenis en klassieke archeologie in Leiden. Aansluitend werkte zij 15 jaar in het Rijksmuseum van Oudheden, waar zij zich meer en meer toelegde op het samenstellen van tentoonstellingen. Sinds 2005 werkt zij als hoofd tentoonstellingen in De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam. Haar eerste kennismaking met Satricum was in 1985, als stagiaire. Daarna was het hek van de dam: tot 2001 kwam zij er jaarlijks om op te graven, en pakte zij ook een klein onderzoek op naar de lokale terracotta beeldjes uit het Hellenistische votiefdepot. Een paar verblijven op het Nederlands Instituut in Rome maakten het mogelijk om ook de beeldjes in de Villa Giulia te bestuderen, die al veel eerder – eind 19de eeuw – waren opgegraven. Om binding te houden met het vak, de band met de archeologie niet te verliezen en de ontwikkelingen in Satricum op de voet te volgen, is Marlies sinds de oprichting van de Vereniging van Vrienden van Satricum voorzitter.

Riemer Knoop
Secretaris

Riemer Knoop studeerde in 1981 af in Klassieke Talen en Archeologie aan de Vrije Universiteit. Satricum leerde hij in 1978 als student kennen, toen Coen Stibbe en Barbara Heldring er de leiding hadden. Hij zou de twee decennia daarna elk jaar terugkomen, en zijn doctoraalscriptie en dissertatie aan de antefixen van de tempels van Mater Matuta wijden. Na een carrière bij de omroep en elders in de archeologie, erfgoed en musea, graaft hij vanaf 2019 weer mee naar de resten van de Romeinse villa in Satricum. Ook was Riemer lange tijd secretaris van de Stichting Nederlands Studiecentrum voor Latium.

Riemer Knoop
Sanne Veenenbos

Sanne Veenenbos
Penningmeester

Vanaf 2007 is Sanne Veenenbos als student betrokken geweest bij de opgravingen en materiaalcampagnes in Satricum. Archeologie begon als een keuzevak tijdens de studie Algemene Cultuurwetenschappen – om uiteindelijk af te studeren in Mediterrane Archeologie aan de UvA. Haar scriptie, afgerond tijdens de siesta’s in de school in Le Ferriere, was een kruisbestuiving tussen beide studies. Na haar afstuderen heeft Sanne als project manager gewerkt bij diverse kennisinstellingen. Momenteel is ze werkzaam als project coördinator onderzoek bij de UvA. Om betrokken te blijven bij de archeologie en Satricum in het bijzonder, levert zij sinds 2020 met plezier een bijdrage aan de VVS als bestuurslid.

Anita Jansen
Algemeen lid

Anita Jansen is in 1992 afgestudeerd in Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft ze opgegraven in Satricum en in Apulie evenals materiaalonderzoek gedaan in het Villa Giulia Museum in Rome. Na haar studie heeft ze een MBA behaald (NIMBAS) en diverse managementfuncties bekleed in de (semi-)publieke sector. Tegenwoordig runt ze haar eigen management- en adviesbureau en adviseert zij met name op het gebied van jeugdzorg.

Anita Jansen
Selkit Verberk

Selkit Verberk
Algemeen lid & Redactie Nieuwsbrief

Selkit Verberk studeerde in 1993 af in de Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. In de jaren ’90-’00 is zij vele malen meegeweest met opgravingscampagnes en materiaalcampagnes van het Satricum Project. Daarnaast is zij betrokken geweest bij de uitwerking van vondstmateriaal opgeslagen in het Museo Villa Giulia te Rome. Vanaf de oprichting van de Vereniging Vrienden van Satricum is Selkit nauw betrokken geweest bij de organisatie van diverse activiteiten van de vereniging, met name de redactie van de nieuwsbrief. Selkit is in het dagelijks leven persvoorlichter en verzorgt in deze hoedanigheid de communicatie van onder meer tentoonstellingen, corporate activiteiten en wetenschappelijk onderzoek van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Loes Opgenhaffen
Algemeen lid & Vormgeving Nieuwsbrief


Loes Opgenhaffen studeerde in 2010 af in Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie ging over de betekenis van de terracotta Mischwesen die Tempel 2 van Satricum bekleedden. In 2005 kwam zij naar Satricum om veldwerkervaring op te doen. En jaar later werd ze de vaste veld- en vondstentekenaar en doet dat nog tot op de dag van vandaag met veel plezier. Na haar afstuderen richtte Loes haar eigen bedrijfje – LOPD – op, dat zich specialiseert archeologische illustraties en 3D visualisatie. In februari 2023 promoveerde Loes aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Tradition in Transition. Visualising innovation and change in past potting and present archaeological practice’, waarin ze de impact van nieuwe technologie op bestaande archeologische visualisatiepraktijk onderzocht. Tegenwoordig werkt ze als docent (digitale) archeologie aan de Saxion Hogeschool. Bijna als vanzelfsprekend voegde Loes zich in 2010 bij het bestuur van de Vereniging Vrienden van Satricum om o.a. de Nieuwsbrief te verzorgen.

Loes Opgenhaffen

Marijke Gnade
Algemeen lid

Tijdens haar studie aan de VU deed Marijke Gnade aan diverse opgravingsprojecten mee in Italië en Griekenland. Haar eerste Satricumcampagne was in 1979 en sindsdien voert zij jaarlijks onderzoek uit naar deze bijzondere site in het midden van Italie. Vanaf 1991 mag zij zich opgravingsdirecteur van Satricum noemen en in die hoedanigheid heeft zij vele generaties studenten en onderzoekers opgeleid in het archeologisch veldwerk. Sinds 1987 werkzaam als docent Archeologie aan de UvA, werd ze in 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Archeologie van pre-Romeinse Culturen in Centraal-Italie. In 2014 realiseerde Marijke de lang gekoesterde droom van een eigen museum voor Satricum. In datzelfde jaar ontving ze Frumento d’oro, een jaarlijkse prijs voor vrouwen die iets bijzonders hebben gepresteerd voor de Italiaanse provincie Latina, en in 2016 werd ze zelfs benoemd tot ereburger van Latina. Marijke is sinds de oprichting van de Vereniging Vrienden van Satricum lid van het bestuur.

De bestuursleden genieten geen honorering.