23 februari 2022

ANBI

Gegevens

  • Beleidsplan
  • Doelstelling
  • Jaarverslagen
  • Contactgegevens

ANBI

De Vereniging Vrienden van Satricum is door de Nederlandse Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI). De vereniging betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als de vereniging subsidies verleent in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Donateurs van de vereniging mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beleidsplan

Beleidsplan

Doelstelling

De Vereniging Vrienden van Satricum stelt zich, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van haar statuten, ten doel het draagvlak voor het opgravingsproject Satricum te vergroten bij een breed publiek van belangstellenden in de archeologie, geschiedenis en de provincie Lazio in Italiƫ.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van een jaarlijkse lezingendag voor de leden en andere belangstellenden, de uitgave van een jaarlijkse nieuwsbrief, en het organiseren van vergaderingen en museumexcursies.

Jaarverslagen

Jaarverslag met jaarrekening 2021

Jaarverslag met jaarrekening 2020

Jaarverslag met jaarrekening 2019

De vereniging vindt het belangrijk om te vermelden dat de bestuursleden onbezoldigd zijn.

Contactgegevens

Vereniging Vrienden van Satricum

1ste J. v/d Heijdenstraat 148-3

1072 VD Amsterdam

RSIN: 803624116