17 november 2017

Over ons

Het bestuur

Marlies Kleiterp
Voorzitter
Marlies Kleiterp studeerde van 1982-1988 kunstgeschiedenis en klassieke archeologie in Leiden. Aansluitend werkte zij 15 jaar in het Rijksmuseum van Oudheden, waar zij zich meer en meer toelegde op het samenstellen van tentoonstellingen. Sinds 2005 werkt zij als hoofd tentoonstellingen in De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam. Haar eerste kennismaking met Satricum was in 1985, als stagiaire. Daarna was het hek van de dam: tot 2001 kwam zij er jaarlijks om op te graven, en pakte zij ook een klein onderzoek op naar de lokale terracotta beeldjes uit het Hellenistische votiefdepot. Een paar verblijven op het Nederlands Instituut in Rome maakten het mogelijk om ook de beeldjes in de Villa Giulia te bestuderen, die al veel eerder – eind 19de eeuw – waren opgegraven. Om binding te houden met het vak, de band met de archeologie niet te verliezen en de ontwikkelingen in Satricum op de voet te volgen, is Marlies sinds de oprichting van de Vereniging van Vrienden van Satricum voorzitter.

Elvire Vesseur
Secretaris
Elvire Vesseur studeerde af in Kunstgeschiedenis en Archeologie in 1989 aan de Universiteit van Amsterdam. Als student begon zij in de jaren ’80 in Satricum, dat in de eerste jaren onder de leiding stond van Coen Stibbe en Barbara Heldring en later onder leiding van Marijke Gnade. In Satricum groef Elvire op met o.a. Yvon Scheper, Marlies Kleiterp, Patricia Lulof, Riemer Knoop en Marijke Gnade. Momenteel is Elvire werkzaam als Hoofd Binnendienst/plaatsvervangend directeur van Begraafplaats/Crematorium De Nieuwe Ooster in Amsterdam. Daarnaast is Elvire de laatste 15 jaar secretaris van de Vereniging Vrienden van Satricum en draagt ze Satricum een zeer warm toe.

Anita Jansen
Penningmeester
Anita Jansen is in 1992 afgestudeerd in Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft ze opgegraven in Satricum en in Apulie evenals materiaalonderzoek gedaan in het Villa Giulia Museum in Rome. Na haar studie heeft ze een MBA behaald (NIMBAS) en diverse managementfuncties bekleed in de (semi-)publieke sector. Tegenwoordig runt ze haar eigen management- en adviesbureau en adviseert zij met name op het gebied van jeugdzorg.

Selkit Verberk
Algemeen lid & Redactie Nieuwsbrief
Selkit Verberk studeerde in 1993 af in de Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. In de jaren ’90-’00 is zij vele malen meegeweest met opgravingscampagnes en materiaalcampagnes van het Satricum Project. Daarnaast is zij betrokken geweest bij de uitwerking van vondstmateriaal opgeslagen in het Museo Villa Giulia te Rome. Vanaf de oprichting van de Vereniging Vrienden van Satricum is Selkit nauw betrokken geweest bij de organisatie van diverse activiteiten van de vereniging, met name de redactie van de nieuwsbrief. Selkit is in het dagelijks leven persvoorlichter en verzorgt in deze hoedanigheid de communicatie van onder meer tentoonstellingen, corporate activiteiten en wetenschappelijk onderzoek van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Loes Opgenhaffen
Algemeen lid & Vormgeving Nieuwsbrief
Loes Opgenhaffen studeerde in 2010 af in Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie ging over de betekenis van de terracotta Mischwesen die Tempel 2 van Satricum bekleedden. In 2005 kwam zij naar Satricum om veldwerkervaring op te doen. En jaar later werd ze de vaste veld- en vondstentekenaar en doet dat nog tot op de dag van vandaag met veel plezier. Na haar afstuderen richtte Loes haar eigen bedrijfje – LOPD – op, dat zich specialiseert archeologische illustraties. Sinds 1 januari 2017 heeft Loes een aanstelling als promovenda aan de Universiteit van Amsterdam waarin zij de mogelijkheden van 3D technologie verkent voor de verbetering, automatisering en disseminatie van onderzoek naar Egeïsch Bronstijd aardwerk. Bijna als vanzelfsprekend voegde Loes zich in 2010 bij het bestuur van de Vereniging Vrienden van Satricum om o.a. de Nieuwsbrief te verzorgen.

Marijke Gnade
Algemeen lid
Tijdens haar studie aan de VU is Marijke Gnade werkzaam geweest op diverse opgravingsprojecten in Italie en Griekenland. Haar eerste Satricumcampagne was in 1980 en sindsdien voert zij jaarlijks onderzoek uit naar deze bijzondere site in het midden van Italie. Vanaf 1991 mag zij zich de trotse opgravingsdirecteur van Satricum noemen en in die hoedanigheid heeft zij vele generaties studenten en onderzoekers opgeleid in het archeologisch veldwerk. Sinds 1987 werkzaam als docent Archeologie aan de UvA is zij in 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Archeologie van pre-Romeinse Culturen in Centraal-Italie. In 2014 kreeg Marijke het voor elkaar de zo lang gekoesterde droom van de oprichting van een eigen museum voor Satricum te realiseren. In datzelfde jaar ontving ze Frumento d’oro, een jaarlijkse prijs voor vrouwen die iets bijzonders hebben gepresteerd voor de Italiaanse provincie Latina, en in 2016 werd Marijke zelfs benoemd tot ereburger van Latina. Marijke is sinds de oprichting van de Vereniging Vrienden van Satricum lid van het bestuur.

Sanne Veenenbos
Algemeen lid
Vanaf 2007 is Sanne Veenenbos als student betrokken geweest bij de opgravingen en materiaalcampagnes in Satricum. Archeologie begon als een keuzevak tijdens de studie Algemene Cultuurwetenschappen – om uiteindelijk af te studeren in Mediterrane Archeologie aan de UvA. Haar scriptie, afgerond tijdens de siesta’s in de school in Le Ferriere, was een kruisbestuiving tussen beide studies. Na haar afstuderen heeft Sanne als project manager gewerkt bij diverse kennisinstellingen. Momenteel is ze werkzaam als project coördinator onderzoek bij de UvA. Om betrokken te blijven bij de archeologie en Satricum in het bijzonder, levert zij sinds 2020 met plezier een bijdrage aan de VVS als bestuurslid.